Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Estatuts
divendres, 01 de maig de 2009 10:58

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ
TÍTOL III.- LLICÈNCIA ESPORTIVA
TÍTOL IV.- MEMBRES DE LA FEDERACIÓ
TÍTOL V.- RÈGIM ORGANIC

TÍTOL VI.- PROCEDIMENT ELECTORAL

TÍTOL VII - ÒRGANS COL·LABORADORS
TÍTOL VIII.- ESTRUCTURA TERRITORIAL

TÍTOL IX.- RÈGIM DOCUMENTAL, ECONÒMIC I PATRIMONIAL
TÍTOL X.- JURISDICCIÓ ESPORTIVA
TÍTOL XII.- REFORMA DELS ESTATUTS
TÍTOL XIII.- DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
 

 

 

 

 

 

 
right
right
right