Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Assemblea General Ordinaria
dimarts, 07 de maig de 2019 11:55

D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l’article 59 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària pel dia 8 de juny de 2019 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.       Informe del President.

2.       Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.

3.       Ratificació de càrrecs, si s’escau.

4.       Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut.

5.       Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2018.

6.       Aprovar, si s’escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana de Petanca, per a l’exercici 2019.

7.       Aprovar, si s’escau, el Pla General d’Actuació Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana de Petanca, per l’any 2019.

8.       Aprovar, si s’escau, les noves quotes establertes pel pagament de les llicències.

9.       Normatives i reglaments.

10.    Precs i Preguntes.

 

 

 

 
right
right
right