Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
SITUACIÓ EXTRAORDINARIA REFERENT A LA IMPOSSIBILITAT DE CONVOCAR L’ASSEMBLEA GENERAL
divendres, 08 de gener de 2021 10:12

Des de la FCP us informem que  durant aquest 2020  no hem pogut celebrar la nostra assemblea general de manera presencial, a causa de les normes tant estatals com autonòmiques, establertes  a causa de la situació provocada pel COVID 19

Per gestionar aquesta situació,  que es podia produir,  el Parlament de Catalunya a través  del "DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre",  establia tota una sèrie de mecanismes i requisits per tal que les assemblees  es poguessin convocar de forma telemàtica i que fossin  vàlides en substitució de les presencials.

Degut a que des de  la Federació Catalana de Petanca no podem  garantir tots els requisits exigits en l'esmentat decret, per celebrar una reunió telemàtica, hem optat per aprovar en Junta Directiva els punts necessaris que la legislació actual ens obliga per no perdre la condició d'entitat d'Interès públic. La pèrdua d'aquest estatus tindria conseqüències directes com l'obligació de cobrar IVA en les llicències que aquesta Federació pogués expedir.

Tots els acords que la Junta Directiva de la FCP pugui aprovar i que haurien de ser aprovats en una assemblea, s’hauran de ratificar en la primera assemblea general presencial que es pugui celebrar el 2021, segons s’estableix en el citat decret.

Els principals acords  que es s’aproven son:

1.     Donar compte del balanç econòmic del 2020 i s’escau, la seva a provació

2.     Presentació i  si s’escau, aprovació del pressupost 2021

3.     Aprovació del calendari esportiu de la FCP,  una vegada estigui publicat el calendari definitiu de la FEP


 

 
right
right
right