Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL XII. REFORMA DELS ESTATUTS
dimarts, 12 de gener de 2021 10:29

 

TÍTOL XII. REFORMA DELS ESTATUTS

 

Article 125. Modificació estatutària

 

Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s'acordi en Assemblea General per majoria reforçada de dos terços dels vots dels assistents.

 

A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s'ha d'anunciar als membres de l'Assemblea que disposaran d'una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la Federació Catalana de Petanca amb una antelació de quinze dies a la data de l'assemblea.

 

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se'n remetrà una còpia al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 
right
right
right